DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TỔ CHỨC TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY NĂM 2017

Danh sách tổng hợp của các trường có tổ chức tuyển sinh văn bằng 2 chính quy năm 2017 theo chỉ tiêu của Bộ giáo dục và đào tạo đưa ra. Thí sinh và quý phụ huynh xem thông tin chi tiết bên dưới đây:

Văn Bằng 2

Tuyển sinh văn bằng 2 Trường Đại học Luật Hà Nội

Tuyển sinh văn bằng 2 Trường Đại học Luật Hà Nội 22/06/2016 | 11:51 sáng

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VĂN BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI HỆ CHÍNH QUY Căn cứ thông báo số 732/TB-ĐHLHN ngày 07 tháng 03 năm 2017 của Trường Đại học Luật Hà Nội về việc thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm 2016 đối với hệ văn bằng đại học thứ hai chính ...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VĂN BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI HỆ CHÍNH QUY Căn ...

Tuyển sinh văn bằng 2 Trường Đại Học Thủ Đô 2017

Tuyển sinh văn bằng 2 Trường Đại Học Thủ Đô 2017 28/11/2015 | 2:36 sáng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ THÔNG BÁO TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 ( HỆ CHÍNH QUY) - Trường CĐSP Hà Nội Nay là Đại Học và được đổi tên là Trường Đại Học Thủ Đô - Căn cứ công văn số 8201/BGD ĐT – GDCN ngày 06/12/2010 của Bộ giáo dục và đào tạo V/v cho phép ...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ THÔNG BÁO TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 ( HỆ CHÍNH ...

Tuyển Sinh Văn Bằng 2 Trường Trung Cấp Tổng Hợp Hà Nội Năm 2017

Tuyển Sinh Văn Bằng 2 Trường Trung Cấp Tổng Hợp Hà Nội Năm 2017 28/11/2015 | 2:26 sáng

TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP THÔNG BÁO TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 MẦM NON HỆ CHÍNH QUY - Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội được thành lập theo quyết định số 4206/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 1999 của UBND thành phố Hà Nội, trực thuộc Bộ, Sở giáo dục và Đào tạo Hà ...

TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP THÔNG BÁO TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 MẦM NON HỆ CHÍNH ...

Tuyển sinh văn bằng 2 cao đẳng ngành dược – điều dưỡng năm 2017

Tuyển sinh văn bằng 2 cao đẳng ngành dược – điều dưỡng năm 2017 28/11/2015 | 2:19 sáng

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI  (TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY) 1. NGÀNH ĐÀO TẠO VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG CHÍNH QUY - Dược - Điều dưỡng   2. Đối tượng tuyển sinh văn bằng 2 – Áp dụng với thí sinh đã có ít nhất 1 văn bằng ...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI  (TUYỂN SINH VĂN ...

HOTLINE HỖ TRỢ 24/7

0978 501 245