DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TỔ CHỨC TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY NĂM 2017

Danh sách tổng hợp của các trường có tổ chức tuyển sinh văn bằng 2 chính quy năm 2017 theo chỉ tiêu của Bộ giáo dục và đào tạo đưa ra. Thí sinh và quý phụ huynh xem thông tin chi tiết bên dưới đây:

Văn Bằng 2

Tuyển sinh văn bằng 2 Trường Đại học Luật Hà Nội

Tuyển sinh văn bằng 2 Trường Đại học Luật Hà Nội 22/06/2016 | 11:51 sáng

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VĂN BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI HỆ VLVH Căn cứ thông báo số 732/TB-ĐHLHN  của Trường Đại học Luật Hà Nội về việc thực hiện kế hoạch tuyển sinh đối với hệ văn bằng đại học thứ hai VLVH, Trường thông báo tuyển sinh hệ văn bằng đại học ...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VĂN BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI HỆ VLVH Căn cứ thông ...

Tuyển sinh văn bằng 2 cao đẳng ngành dược – điều dưỡng

Tuyển sinh văn bằng 2 cao đẳng ngành dược – điều dưỡng 28/11/2015 | 2:19 sáng

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI  (TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY) 1. NGÀNH ĐÀO TẠO VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG CHÍNH QUY - Dược - Điều dưỡng   2. Đối tượng tuyển sinh văn bằng 2 – Áp dụng với thí sinh đã có ít nhất 1 văn bằng ...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI  (TUYỂN SINH VĂN ...