Khối ngành Xây Dựng

Ngành Đô Thị Học

Ngành Đô Thị Học

Ngành Đô Thị Học là một ngành học liên quan đến việc nghiên cứu và phát triển các đô thị và khu đô thị. Ngành này bao gồm các lĩnh vực như kế hoạch hóa đô thị, quản lý đô thị, phát triển kinh tế đô thị, thiết kế đô ...

Ngành Quy Hoạch Đô Thị Và Công Trình

Ngành Quy Hoạch Đô Thị Và Công Trình

Ngành Quy hoạch đô thị và công trình là một ngành học liên quan đến việc lập kế hoạch và quản lý các dự án đô thị và công trình. Ngành này bao gồm các chuyên ngành về kiến trúc, quy hoạch đô thị, kinh tế đô thị, quản lý ...

Ngành Quy Hoạch Vùng Và Đô Thị

Ngành Quy Hoạch Vùng Và Đô Thị

Ngành Quy hoạch Vùng và Đô thị (hay còn gọi là Quy hoạch đô thị và kinh tế vùng) là một ngành đa ngành liên quan đến việc phân tích và định hướng phát triển kinh tế và đô thị của một vùng, một thành phố hoặc một quốc gia. ...

Ngành Kinh Tế Xây Dựng

Ngành Kinh Tế Xây Dựng

Ngành Kinh tế xây dựng là một trong những ngành kinh tế quan trọng trong nền kinh tế của một quốc gia. Ngành này liên quan đến các hoạt động sản xuất, xây dựng, bảo trì, nâng cấp, vận hành các công trình xây dựng như nhà ở, công trình ...

Ngành Kiến Trúc Cảnh Quan

Ngành Kiến Trúc Cảnh Quan

Ngành Kiến trúc cảnh quan là ngành liên quan đến thiết kế, quản lý và bảo vệ môi trường sống, kết hợp giữa nghệ thuật và khoa học kỹ thuật. Ngành này tập trung vào việc thiết kế không gian ngoài trời, bao gồm các công trình công cộng, công ...

Ngành Kiến Trúc

Ngành Kiến Trúc

Ngành Kiến trúc là lĩnh vực chuyên về thiết kế và xây dựng các công trình kiến trúc, từ các tòa nhà, nhà ở, đến các công trình công cộng như cầu, đập, nhà ga, sân vận động, và các khu đô thị. Ngành này liên quan đến việc sử ...

Ngành Thiết Kế Nội Thất

Ngành Thiết Kế Nội Thất

Ngành Thiết kế nội thất là một trong những ngành đào tạo về nghệ thuật và thiết kế, tập trung vào việc thiết kế và xây dựng không gian sống và làm việc. Ngành này liên quan đến nhiều khía cạnh của thiết kế, bao gồm cả mỹ thuật, kỹ ...

Ngành Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Thủy

Ngành Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Thủy

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (hay còn gọi là ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ lợi) là một ngành học thuộc lĩnh vực Kỹ thuật xây dựng và chuyên về thiết kế, xây dựng, vận hành và bảo trì các công trình thuỷ lợi như ...

Ngành Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Biển

Ngành Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Biển

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình biển là lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật xây dựng để xây dựng, bảo trì và khai thác các công trình dân dụng và công nghiệp trên vùng biển và đảo. Các công trình này có thể bao gồm cả ...

Ngành Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Giao Thông

Ngành Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Giao Thông

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông là ngành học liên quan đến việc thiết kế, xây dựng, quản lý và bảo trì hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không. Ngành này bao gồm các lĩnh vực như địa hình đo, ...

Ngành Kỹ Thuật Cơ Sở Hạ Tầng

Ngành Kỹ Thuật Cơ Sở Hạ Tầng

Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Infrastructure Engineering) là một ngành liên quan đến việc thiết kế, xây dựng, quản lý và bảo trì các công trình cơ sở hạ tầng như đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không, cấp thoát nước, điện, viễn thông, v.v. Nó ...

Ngành Địa Kỹ Thuật Xây Dựng

Ngành Địa Kỹ Thuật Xây Dựng

Ngành Địa kỹ thuật xây dựng là một trong những ngành kỹ thuật đang được đào tạo và ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là trong việc đánh giá và quản lý chất lượng đất và nền móng. Các sinh viên học ngành này sẽ được ...

Ngành Kỹ Thuật Tài Nguyên Nước

Ngành Kỹ Thuật Tài Nguyên Nước

Ngành Kỹ thuật tài nguyên nước là một ngành kỹ thuật ứng dụng, chuyên về quản lý và sử dụng tài nguyên nước. Các chuyên gia trong ngành này thường làm việc với các công trình liên quan đến nước, bao gồm các công trình thủy điện, hệ thống cấp ...

Ngành Kỹ Thuật Cấp Thoát Nước

Ngành Kỹ Thuật Cấp Thoát Nước

Ngành Kỹ thuật cấp thoát nước là một trong những ngành kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu, thiết kế, xây dựng và vận hành các hệ thống cấp thoát nước, bảo vệ và quản lý tài nguyên nước. Các chuyên gia trong ngành này thường ...

Ngành Kỹ Thuật Xây Dựng

Ngành Kỹ Thuật Xây Dựng

Ngành Kỹ thuật xây dựng (hay còn gọi là Kỹ thuật công trình xây dựng) là ngành liên quan đến thiết kế, xây dựng, vận hành và bảo trì các công trình xây dựng như nhà ở, cầu đường, đập thủy điện, nhà máy, khu công nghiệp, bến cảng, sân ...