Khối ngành Kinh Tế

Ngành Thẩm Định Giá

Ngành Thẩm Định Giá

Ngành Thẩm Định Giá là một ngành thuộc lĩnh vực Tài chính - Kế toán, chuyên về việc đánh giá giá trị của tài sản. Cụ thể, ngành này thường tập trung vào việc định giá các tài sản như nhà đất, bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu, quỹ ...

Ngành Marketing Và Truyền Thông

Ngành Marketing Và Truyền Thông

Ngành Marketing và Truyền Thông là một trong những ngành đào tạo về kinh doanh và quảng cáo, với mục tiêu đào tạo những chuyên gia về phân tích thị trường, đối tượng khách hàng, quản lý sản phẩm và dịch vụ, quảng bá thương hiệu, thiết kế truyền thông, ...

Ngành Khoa Học Dữ Liệu Và Phân Tích Kinh Doanh

Ngành Khoa Học Dữ Liệu Và Phân Tích Kinh Doanh

Ngành Khoa Học Dữ Liệu và Phân Tích Kinh Doanh (Data Science and Business Analytics) là một ngành học mới nổi trong những năm gần đây. Ngành học này liên quan đến việc sử dụng công cụ và kỹ thuật phân tích dữ liệu để tìm ra thông tin hữu ...

Ngành Quản Trị Công Nghệ Truyền Thông

Ngành Quản Trị Công Nghệ Truyền Thông

Ngành Quản trị Công nghệ Truyền thông là một ngành học kết hợp giữa hai lĩnh vực: quản trị kinh doanh và công nghệ truyền thông. Nó cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng để hiểu và quản lý các công nghệ truyền thông, đồng thời có ...

Ngành Quản Trị Doanh Nghiệp Và Công Nghệ

Ngành Quản Trị Doanh Nghiệp Và Công Nghệ

Ngành Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ (Business Administration and Technology) là một ngành kết hợp giữa kiến thức về quản trị kinh doanh và công nghệ thông tin. Ngành này hướng tới việc giúp sinh viên có thể kết hợp năng lực quản trị với hiểu biết sâu ...

Ngành Quản Trị Môi Trường Doanh Nghiệp

Ngành Quản Trị Môi Trường Doanh Nghiệp

Ngành Quản trị Môi trường Doanh nghiệp là một ngành học liên quan đến việc quản lý tài nguyên và môi trường trong doanh nghiệp. Nó cung cấp cho sinh viên những kiến thức về các phương pháp quản lý tài nguyên, chính sách môi trường, pháp luật và chuẩn ...

Ngành Quản Trị Sự Kiện

Ngành Quản Trị Sự Kiện

Ngành Quản trị Sự kiện là một ngành đào tạo chuyên sâu về tổ chức, quản lý các sự kiện, hội nghị, triển lãm, lễ hội, đám cưới, khai trương, các hoạt động truyền thông, quảng cáo, tài trợ, quản lý đối tác và quản lý dự án liên quan ...

Ngành Quản Lý Năng Lượng

Ngành Quản Lý Năng Lượng

Ngành Quản lý năng lượng là một ngành đào tạo liên quan đến việc quản lý, phân tích, thiết kế và triển khai các giải pháp quản lý năng lượng hiệu quả, tối ưu hóa sử dụng năng lượng và giảm thiểu lượng khí thải nhà kính. Ngành này học ...

Ngành Quản Lý Phát Triển Nguồn Nhân Lực

Ngành Quản Lý Phát Triển Nguồn Nhân Lực

Ngành Quản Lý Phát Triển Nguồn Nhân Lực (Human Resource Development Management) là một trong những ngành đào tạo về quản lý nguồn nhân lực, tập trung vào việc phát triển và quản lý nhân sự trong các doanh nghiệp và tổ chức. Ngành này bao gồm nhiều chuyên ngành ...

Ngành Quản Lý Công

Ngành Quản Lý Công

Ngành Quản Lý Công là ngành học liên quan đến việc quản lý hoạt động sản xuất và cung cấp các dịch vụ của các tổ chức công, bao gồm các tổ chức chính phủ, tổ chức phi chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận và các công ty nhà ...

Ngành Kiểm Toán

Ngành Kiểm Toán

Ngành Kiểm Toán là một ngành đào tạo chuyên sâu về kiểm toán, cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các quy trình, phương pháp và kỹ năng cần thiết để đảm bảo tính chính xác và tin cậy của thông tin tài chính và hành vi kinh ...

Ngành Kế Toán

Ngành Kế Toán

Ngành Kế Toán là ngành nghiên cứu về quá trình thu thập, phân tích, và báo cáo các thông tin tài chính của một tổ chức hay doanh nghiệp. Ngành này bao gồm nhiều lĩnh vực, bao gồm kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán thuế, kiểm ...

Ngành Kinh Tế Phát Triển

Ngành Kinh Tế Phát Triển

Ngành Kinh Tế Phát Triển (viết tắt là KTP) là một ngành học thuộc lĩnh vực Kinh tế, tập trung nghiên cứu và phân tích về quá trình phát triển kinh tế của một quốc gia hoặc khu vực. Ngành này nhấn mạnh vào việc nghiên cứu các chính sách, ...

Ngành Kinh Tế Đầu Tư

Ngành Kinh Tế Đầu Tư

Ngành Kinh Tế Đầu Tư là một trong những ngành học thuộc lĩnh vực Kinh tế và Quản lý. Ngành này hướng tới việc nghiên cứu, phân tích và đưa ra quyết định về các hoạt động đầu tư. Sinh viên trong ngành học này sẽ được đào tạo về ...

Ngành Kinh Tế Vận Tải

Ngành Kinh Tế Vận Tải

Ngành Kinh tế Vận tải là một trong những ngành học thuộc lĩnh vực Kinh tế, nghiên cứu về hệ thống vận tải và tác động của chúng đến nền kinh tế cũng như cuộc sống của con người. Ngành này tập trung vào việc nghiên cứu và phát triển ...