Điện

Các trường Đại học tuyển sinh liên thông có ngành điện theo quy định của bộ Giáo dục và Đào tạo, tuyển sinh hệ chính quy hoặc hệ vừa học vừa làm. Tổng hợp thông báo được thống kê bên dưới đây

Liên Thông Đại học Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội  – Trái Ngành

Liên Thông Đại học Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội – Trái Ngành

Đại học Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội là một trong số ít những trường ĐH đào tạo Liên Thông Trái Ngành. Các thí sinh có nguyện vọng học liên thông đại học trái ngành đăng ký tại đây. Nội dung thông báo tuyển sinh như sau: ĐẠI HỌC KINH DOANH ...