Điện

Các trường Đại học tuyển sinh liên thông có ngành điện năm 2015 theo quy định của bộ Giáo dục và Đào tạo, tuyển sinh hệ chính quy hoặc hệ vừa học vừa làm. Tổng hợp thông báo được thống kê bên dưới đây

Liên thông đại học Công Nghiệp Hà Nội 2017 Từ Trung Cấp, Cao Đẳng Lên Đại Học

Liên thông đại học Công Nghiệp Hà Nội 2017 Từ Trung Cấp, Cao Đẳng Lên Đại Học

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 (Từ trung cấp, Cao đẳng, Cao đẳng nghề lên Đại Học ) Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội tuyển sinh liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng, Cao đẳng nghề lên Đại học năm 2017 cụ thể như sau: [caption id="attachment_1224" align="aligncenter" ...

Liên thông Đại học Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội 2017 Từ TC, CĐ lên ĐH – Trái Ngành

Liên thông Đại học Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội 2017 Từ TC, CĐ lên ĐH – Trái Ngành

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 (Từ trung cấp, Cao đẳng, Cao đẳng nghề lên Đại Học ) - Căn cứ theo kế hoạch tuyển sinh năm 2017, trường  Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thông báo tuyển sinh Đại học liên thông chính quy ...

HOTLINE HỖ TRỢ 24/7

0978 501 245