Đại Học Từ Xa - Thông báo tuyển sinh mới nhất

Tổng hợp danh sách các trường Đại học tổ chức đào tạo hệ Từ Xa, thời gian học 100% trực tuyến, online. Thí sinh xem chi tiết các thông báo từng trường dưới đây:

Đại Học Từ Xa

Đại học Từ Xa trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân

Đại học Từ Xa trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân 21/04/2022 | 8:09 sáng

Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân là trường trọng điểm hàng đầu về đào tạo các khối ngành Kinh Tế, Tài Chính, Luật. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy nhà trường triển khai đào tạo hệ đại học từ xa giúp các thí sinh ...

Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân là trường trọng điểm hàng ...