Khối Ngành Luật

Ngành Quản Trị Luật

Ngành Quản Trị Luật

Ngành Quản trị Luật là một ngành học liên quan đến các quy định pháp lý trong các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan nhà nước và các cá nhân. Chương trình đào tạo nhằm mục đích trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về hệ thống pháp ...

Ngành Luật Kinh Doanh

Ngành Luật Kinh Doanh

Ngành Luật Kinh Doanh là một trong những ngành học thuộc lĩnh vực luật pháp, tập trung vào việc nghiên cứu và áp dụng các quy định, chính sách liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Ngành học này cung cấp kiến thức pháp lý, kinh tế, ...

Ngành Luật Thương Mại Quốc Tế

Ngành Luật Thương Mại Quốc Tế

Ngành Luật Thương Mại Quốc Tế (International Business Law) là một chuyên ngành trong lĩnh vực Luật. Ngành này liên quan đến các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh, thương mại, đầu tư và hợp tác quốc tế giữa các quốc gia. Sinh viên được đào ...

Ngành Luật Quốc Tế

Ngành Luật Quốc Tế

Ngành Luật Quốc Tế (International Law) là một ngành học nằm trong lĩnh vực Luật học, tập trung nghiên cứu và ứng dụng các quy tắc pháp lý liên quan đến các hoạt động và mối quan hệ giữa các quốc gia. Ngành này cũng bao gồm nghiên cứu về ...

Ngành Luật Hình Sự Và Tố Tụng Hình Sự

Ngành Luật Hình Sự Và Tố Tụng Hình Sự

Ngành Luật Hình Sự và Tố Tụng Hình Sự là một trong những chuyên ngành trong lĩnh vực Luật Tư pháp. Ngành này chuyên về các quy định liên quan đến việc truy tố, xét xử và giải quyết các vụ án hình sự. Các sinh viên theo học ngành Luật ...

Ngành Luật Kinh Tế

Ngành Luật Kinh Tế

Ngành Luật Kinh Tế là một ngành học kết hợp giữa kiến thức về luật pháp và kinh tế, nhằm đào tạo ra những chuyên gia có khả năng hiểu và ứng dụng pháp luật trong các hoạt động kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại và ...

Ngành Luật Tố Tụng Và Tố Tụng Dân Sự

Ngành Luật Tố Tụng Và Tố Tụng Dân Sự

Ngành Luật Tố Tụng Và Tố Tụng Dân Sự là một trong những ngành được nhiều sinh viên lựa chọn hiện nay. Đây là một trong những ngành đào tạo về pháp luật, tập trung vào các kỹ năng liên quan đến tố tụng, giải quyết tranh chấp trong lĩnh ...

Ngành Luật Hiến Pháp Và Luật Hành Chính

Ngành Luật Hiến Pháp Và Luật Hành Chính

Ngành Luật Hiến Pháp và Luật Hành Chính là một trong những ngành đào tạo pháp luật nổi bật tại Việt Nam. Ngành này tập trung nghiên cứu về lĩnh vực pháp luật hiến pháp và pháp luật hành chính, đồng thời cung cấp kiến thức về các quy định ...

Ngành Luật

Ngành Luật

Ngành Luật là một trong những ngành học thuộc lĩnh vực xã hội nhân văn, nghiên cứu về hệ thống pháp luật, các quy định pháp luật của quốc gia, quyền lợi và nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức trong xã hội. Ngành Luật giúp cho sinh viên có ...