Tuyển sinh đại học liên thông và những đổi mới

Sau những bất cập của kỳ thi tuyển sinh đại học, Bộ Giáo Dục đã đưa ra những đổi mới cho kỳ thi THPT và tuyển sinh đại học, liên thông đại học chính quy 2022.

Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, trên cơ sở rút kinh nghiệm, đóng góp ý kiến của các chuyên gia. Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, tuyển sinh đại học và theo hướng về cơ bản giữ ổn định với một số điều chỉnh phù hợp.

Thời gian dự kiến tổ chức:

Kỳ thi Tốt Nghiệp 2022, thời gian dự kiến tổ chức trong 3 ngày tháng 8. Hình thức tổ chức vẫn là cụm thi tỉnh và cụm thi liên tỉnh như năm 2021 với một số điều phù hợp, hỗ trợ các trường đại học. Các thí sinh ở các vùng giáp ranh giữa các cụm thi được linh hoạt lựa chọn cụm thi cho thuận tiện.

lien thong dai hoc 2016

những đổi mới trong liên thông đại học 2022

Phương án tuyển sinh:

Với kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng, tuyển sinh liên thông 2022, Bộ Giáo Dục cho biết sẽ điều chỉnh chế độ ưu tiên cho phù hợp với các quy định hiện hành và thực tiễn.

liên thông đại học thương mại thực hiện phương án tuyển sinh riêng tiếp tục xây dựng đề án tự chủ tuyển sinh theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành.

Công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng, liên thông 2022 dựa trên cơ sở rút kinh nghiệm công tác tuyển sinh 2015  theo hướng tăng quyền chủ động cho các nhà trường.

Cụ thể, dự kiến sau khi có kết quả thi, các trường tự chủ tổ chức tuyển sinh. Bộ Giáo Dục quy định thời gian bắt đầu và thời gian báo cáo kết quả tuyển sinh, quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm.

Các cơ sở đào tạo có thể quy định hình thức, điều kiện, thời gian đăng ký xét tuyển của thí sinh. Các nhóm trường có thể tự nguyện phối hợp với nhau thực hiện tuyển sinh bằng phần mềm xét tuyển và cơ sở dữ liệu thí sinh đăng ký chung vào nhóm trường này để giảm số lượng hồ sơ ảo, tạo thuận lợi cho cả thí sinh và nhà trường.

Để giảm lượng hồ sơ ảo, thuận lợi cho cả sinh viên và nhà trường, 1 số trường liên thông đại học công nghiệp hà nội, liên thông học viện tài chính, liên thông học viện ngân hàng) đã phối hợp với nhau thực hiện tuyển sinh bằng phần mềm xét tuyển. Thí sinh căn cứ vào kết quả thi của mình và quy định của cơ sở đào tạo để đăng ký xét tuyển trực tiếp qua mạng, qua bưu điện, tại trường trung học phổ thông của sở giáo dục đào tạo hoặc tại trường.

Với dự kiến điều chỉnh trên, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo hy vọng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, tuyển sinh cao đẳng, đại học, liên thông 2022 một cách tốt nhất.

Bình luận của bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được tuyensinhlienthong.com đón đợi và quan tâm.

Cảm ơn các bạn!

*

*